VILLAGE-black gallery

3941 View

หมู่บ้านเล็กๆแสนสงบริมทะเลสาบ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบพื้นที่ทำงาน(workspace) ที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รายละเอียดของหมู่บ้านแห่งนี้ ถูกออกแบบให้ใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน...ตามแต่ผู้ใช้จะจินตนาการ'

Related album

8 photos,  6483 View

17 photos,  6199 View

2 photos,  3921 View

8 photos,  4781 View

3 photos,  3992 View

2 photos,  3884 View

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy