STONE AGE

4962 View

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร  ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และความทันสมัยเหมือนอย่างในปัจจุบัน มนุษย์มีการสร้างเครื่องมือจากหิน ไม้และกระดูก ในการดำรงชีวิตที่เราเรียกกันว่า  ยุคหิน (STONE AGE) จึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้  ด้วยการออกแบบที่มีที่มาจาก 'หิน’ และ ‘ไม้’ ที่ถูกตัดทอนรูปทรงกับการจัดวางที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งเป็นการสะท้อนตัวตนของมนุษย์กับการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและเข้าถึงธรรมชาติมากขึ้น เสมือนเป็นการย้อนกลับเข้าไปสู่ยุคหิน (STONE AGE)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy