STONE AGE SOFA

3524 View

'STONE AGE’ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และความทันสมัยเหมือนอย่างในปัจจุบันมนุษย์มีการสร้างเครื่องมือจากหิน ไม้และกระดูก ในการดำรงชีวิตที่เราเรียกกันว่า ยุคหิน (STONE AGE) จึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ ด้วยการออกแบบที่มีที่มาจาก 'หิน’ และ ‘ไม้’ ที่ถูกตัดทอนรูปทรงกับการจัดวางที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเป็นการสะท้อนตัวตนของมนุษย์กับการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและเข้าถึงธรรมชาติมากขึ้น เสมือนเป็นการย้อนกลับเข้าไปสู่ยุคหิน (STONE AGE)

Related album

6 photos,  3988 View

14 photos,  2821 View

10 photos,  5055 View

11 photos,  5934 View

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy