ELEMENT NO.1

68 View

ผลงานชิ้นนี้ชื่อว่า ELEMENT NO.1 บอกเล่าเรื่องราวของความงามในองค์ประกอบศิลป์ โดยถ่ายทอดผ่านเส้นวงกลม และเส้นขนาน ที่มาบรรจบกัน เกิดเป็นความงามของรูปร่าง (shape) และที่ว่าง (space) ที่มีการวิ่งของเส้นโค้ง เชื่อมต่อไปยังเส้นตรงในจังหวะที่พอดี ทำให้เกิดเป็นความประทับใจในความงาม ณ ช่วงเวลานั้น

Related album

3 photos,  1993 View

7 photos,  10281 View

4 photos,  4143 View

21 photos,  4051 View

6 photos,  4359 View

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy