ELEMENT NO.1

187 View

ผลงานชิ้นนี้ชื่อว่า ELEMENT NO.1 บอกเล่าเรื่องราวของความงามในองค์ประกอบศิลป์ โดยถ่ายทอดผ่านเส้นวงกลม และเส้นขนาน ที่มาบรรจบกัน เกิดเป็นความงามของรูปร่าง (shape) และที่ว่าง (space) ที่มีการวิ่งของเส้นโค้ง เชื่อมต่อไปยังเส้นตรงในจังหวะที่พอดี ทำให้เกิดเป็นความประทับใจในความงาม ณ ช่วงเวลานั้น

Related album

6 photos,  4652 View

8 photos,  4314 View

9 photos,  6427 View

10 photos,  5080 View

3 photos,  2120 View

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy